RÁDCE2021-05-17T18:50:35+00:00

Pracovníci denního stacionáře jsou klientům nablízku

MČ Praha 8 zřizuje prostřednictvím příspěvkových organizací dva denní stacionáře pro seniory, které jsou registrovanou sociální službou. Současná situace neumožňuje jejich provoz, avšak jejich pracovníci se maximálně snaží být s klienty stále v kontaktu. Pojďme se podívat, jak se nyní žije pracovníků a klientům Denního stacionáře Šimůnkova.

(Pokračování textu…)

Dotazy, se kterými se nejčastěji obrací senioři na terénní sociální pracovníky oddělení sociální péče Úřadu MČ Praha 8

1) Jak mohu řešit nedostatek svých finančních prostředků pro zajištění důstojného života?
2) Jak mohu řešit náhlý či případný pokles celkové soběstačnosti své nebo někoho z blízké rodiny?

Při hledání odpovědi na první otázku je vždy vhodné určit, čím je avizovaný nedostatek finančních prostředků v konkrétním případě dán.

(Pokračování textu…)

Tvořivý šuplík

Covidová doba přinesla řadu změn. Ty mínusové, ze kterých se budeme celospolečensky vzpamatovávat ještě dlouhou dobu, ponechme stranou. Celá ta zvláštní doba, která je v mnoha ohledem pro všechny nesmírně náročná, přinesla však i kladné výzvy!

(Pokračování textu…)

Jak vařit s handicapem

Udržení soběstačnosti a nebýt na nikom závislý, to jsou myšlenky, které se podle mých zkušeností honí hlavou mnohým seniorům. Často slyším věty „nechci obtěžovat mladé, mají teď spoustu práce s miminkem“, „nechci, aby o mě měli starost“, „rodina bydlí daleko“, „chci žít doma, nechci jít do pobytového zařízení“….

(Pokračování textu…)

Projekt „Studenti volají seniorům“

V minulém čísle časopisu Osmička jsme avizovali, že se s Vámi podělíme o zpětnou vazbu účastníků a předáme podrobnější informace k projektu „Studenti volají seniorům“. Tento projekt společně organizují příspěvkové organizace Městské části Praha 8 – Gerontologické centrum a Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8.

(Pokračování textu…)

Na řešení problémů nemusíte být sami

V současné době mnozí senioři žijí ve svých domácnostech osaměle a v této souvislosti je vždy překvapující, jak mocná a efektivní je síla „obyčejné“ lidské empatie a komunikace.

(Pokračování textu…)

Hledáme dobrovolníky!

Hned na úvod bych ráda napsala, že bez ochotných lidí, kteří se zapojují do dobrovolnické činnosti, by mnoho organizací nemohlo existovat. Je velkým štěstím České republiky, že mezi námi žije velké množství lidí, kteří se dobrovolnictví nebo jiné formě charitativní či dárcovské aktivitě věnují.

(Pokračování textu…)

Centrum aktivizačních programů představuje novinku:

Už nemůžete docházet k nám? My přijdeme k Vám.

Když jsem v roce 2008 zakládala Centrum aktivizačních programů pro seniory v Burešově ulici, byla jsem za podivína, protože jsem se snažila o vytvoření bezpečného prostředí pro seniory. V té době veřejnost znala kluby pro seniory, které se s různou mírou návštěvnosti nacházely v městech a obcích, spíše jako místa pro posezení a povídání v kroužku známých. CAP byl v něčem úplně nový, začal nabízet pestrý program vedený dobrovolníky nejčastěji z řad samotných seniorů a tato nabídka se stále rozšiřovala, s tím, jak přicházeli další ochotní lektoři.

(Pokračování textu…)

Spolupráce mezi neziskovými organizacemi pomáhá seniorům

Spolupráci mezi karlínskou organizací CEREBRUM a CAP Praha 8 odstartoval vánoční projekt Srdce Osmičky. Jak už to bývá, tak zcela neplánovaně vzniklo kouzelného. Centrum aktivizačních programů pro seniory si pro novou formu domácí aktivizace přálo získat poukázky na domácí fyzioterapii pro několik klientů. A právě organizace CEREBRUM, která pomáhá osobám po poranění mozku, splnila tato vánoční přání a bezplatně vyslala svou fyzioterapeutku do jejich domácího prostředí.

(Pokračování textu…)

Přejít nahoru