SENIOŘI PRAHA 8

RÁDCE

RÁDCE2021-11-02T16:51:06+01:00
informace k očkování proti Covid 19

Kluby seniorů v roce 2022

V osmičkových klubech seniorů, které poskytují chráněné prostředí pro setkávání a které organizačně zaštiťuje SOS Praha 8, konkrétně pak CAP Praha 8, si prošly složitým obdobím.

(Pokračování textu…)

Očkování v gerontologickém centru Praha 8

Očkovací místo v Gerontologickém centru Praha 8

V Gerontologickém centru v Šimůnkově ulici vzniklo v březnu 2021 očkovací místo. Iniciativa místostarostky Vladimíry Ludkové v této věci vycházela z potřeby poskytnou nejohroženější skupině možnost očkování ve známém a jim dostupném místě v blízkosti bydliště, bez nutnosti jet do velké nemocnice.

(Pokračování textu…)

Pracovníci denního stacionáře jsou klientům nablízku

MČ Praha 8 zřizuje prostřednictvím příspěvkových organizací dva denní stacionáře pro seniory, které jsou registrovanou sociální službou. Současná situace neumožňuje jejich provoz, avšak jejich pracovníci se maximálně snaží být s klienty stále v kontaktu. Pojďme se podívat, jak se nyní žije pracovníků a klientům Denního stacionáře Šimůnkova.

(Pokračování textu…)

Dotazy, se kterými se nejčastěji obrací senioři na terénní sociální pracovníky oddělení sociální péče Úřadu MČ Praha 8

1) Jak mohu řešit nedostatek svých finančních prostředků pro zajištění důstojného života?
2) Jak mohu řešit náhlý či případný pokles celkové soběstačnosti své nebo někoho z blízké rodiny?

Při hledání odpovědi na první otázku je vždy vhodné určit, čím je avizovaný nedostatek finančních prostředků v konkrétním případě dán.

(Pokračování textu…)

Tvořivý šuplík

Covidová doba přinesla řadu změn. Ty mínusové, ze kterých se budeme celospolečensky vzpamatovávat ještě dlouhou dobu, ponechme stranou. Celá ta zvláštní doba, která je v mnoha ohledem pro všechny nesmírně náročná, přinesla však i kladné výzvy!

(Pokračování textu…)

Jak vařit s handicapem

Udržení soběstačnosti a nebýt na nikom závislý, to jsou myšlenky, které se podle mých zkušeností honí hlavou mnohým seniorům. Často slyším věty „nechci obtěžovat mladé, mají teď spoustu práce s miminkem“, „nechci, aby o mě měli starost“, „rodina bydlí daleko“, „chci žít doma, nechci jít do pobytového zařízení“….

(Pokračování textu…)

Projekt „Studenti volají seniorům“

V minulém čísle časopisu Osmička jsme avizovali, že se s Vámi podělíme o zpětnou vazbu účastníků a předáme podrobnější informace k projektu „Studenti volají seniorům“. Tento projekt společně organizují příspěvkové organizace Městské části Praha 8 – Gerontologické centrum a Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8.

(Pokračování textu…)

Na řešení problémů nemusíte být sami

V současné době mnozí senioři žijí ve svých domácnostech osaměle a v této souvislosti je vždy překvapující, jak mocná a efektivní je síla „obyčejné“ lidské empatie a komunikace.

(Pokračování textu…)

Hledáme dobrovolníky!

Hned na úvod bych ráda napsala, že bez ochotných lidí, kteří se zapojují do dobrovolnické činnosti, by mnoho organizací nemohlo existovat. Je velkým štěstím České republiky, že mezi námi žije velké množství lidí, kteří se dobrovolnictví nebo jiné formě charitativní či dárcovské aktivitě věnují.

(Pokračování textu…)

Přejít nahoru