Pracovníci denního stacionáře jsou klientům nablízku

MČ Praha 8 zřizuje prostřednictvím příspěvkových organizací dva denní stacionáře pro seniory, které jsou registrovanou sociální službou. Současná situace neumožňuje jejich provoz, avšak jejich pracovníci se maximálně snaží být s klienty stále v kontaktu. Pojďme se podívat, jak se nyní žije pracovníků a klientům Denního stacionáře Šimůnkova.

Pracovnice Denního stacionáře při Gerontologickém centru v Šimůnkově ulici udržují s klienty a jejich rodinami telefonický kontakt. V rámci možností bezpečného kontaktu se snaží být maximální podporou, například i díky nabídce pravidelných procházek, donášce obědů a asistenci v domácnosti. Vedoucí denního stacionáře, Mgr. Jitka Pokludová, doporučuje nejen klientům stacionáře, kteří jsou nyní doma, ale obecně všem seniorům: „Nejdůležitější je pravidelný denní režim a pak pestré aktivity, přičemž nezáleží na tom, zda jste v ambulantní sociální službě nebo doma, princip zůstává stejný“. Magistra Pokludová nabídla přehled struktury dne, který s klienty denního stacionáře dodržují a který se v určité obměně dá realizovat i v domácím prostředí.

  • Po ránu si připomeňme, jaké je datum a co nás ten den čeká, velmi příjemné je hledání zajímavostí, které se k danému dni vážou, tzn. výročí, historické události, kdo slaví svátek. Při té příležitosti je vhodné rovněž zavzpomínat na osobní zážitky, známé osobnosti apod. Někdo má jako ranní rituál pozorování počasí a zjišťování jeho předpovědi, jiný čte klasické noviny nebo poslouchá novinky z médií. Velmi důležité je dát si tu práci a najít i pozitivní zprávy!
  • Dopoledne je ideální si zacvičit, například provést lehké cvičení při kterém můžete sedět na židli.
  • Důležité je také pravidelné denní cvičení paměti např. luštění sudoku, čtení nahlas, počítaní lehkých příkladů v rychlém tempu, hry se slovy (např. přesmyčky, skrývačky), puzzle, křížovky atd. Pomocníkem pro cvičení paměti mohou být knihy, které se tréninkem paměti zabývají a je jich na trhu dostatek, inspiraci lze najít na internetu a pak jsou klasické tištěné sešity na procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí od České alzheimerovské společnosti, které nabízejí i v některých lékárnách a které si lze u ČALS objednat.
  • Po obědě si dopřejte chvilku odpočinku.

Odpoledne je vhodné zařadit procházku, vnímat svět kolem sebe, všímat si změn, která přináší roční období, rovněž objevovat nová místa a trasy v okolí, nechodit stále stejnou cestou. Cvičením paměti je také učit se a dělat co nejvíce nových věcí, například právě takové objevování při procházkách.