DŮLEŽITÉ ODKAZY A KONTAKTY:

http://www.ouss8.cz
Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb – pečov. služba, denní stacionář, Centrum aktiviz. programů

http://www.gerontologie.cz/
Gerontologie – Informační servis o službách pro seniory

http://alzheimer.cz
Alzheimer – pomoc pacientům postiženým syndromem demence a jejich rodinám

http://www.amelie-os.cz
Amelie – pomoc onkologicky nemocným a jejich rodinám

http://www.skp.diakoniecce.cz
Diakonie ČCE SKP – Pečovatelské a sociální služby

http://www.ddablice.cz
Domov pro seniory Ďáblice

http://www.ddkobylisy.cz
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Kobylisy

http://www.ds-slunecnice.cz
Domov pro seniory – Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s., Domov pro seniory Slunečnice

http://www.gerontocentrum.cz/
Gerontologické centrum

http://www.pecovatel.cz
Hewer – služby osobní asistence

http://www.domaci-pece.info/
Národní centrum domácí péče České republiky

http://www.peceoseniory.cz/
Péče o seniory

http://pecujici.cz/
Pečující on-line

http://www.zdravnet.cz/
Zdravnet.cz – zdraví a zdravotnictví na českém internetu

http://www.zivot90.cz/
Život 90

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A VOLNOČASOVÝCH ORGANIZACÍ

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a organizací pro volný čas dětí a mládeže, který pro Vaše potřeby vydala městská část Praha 8, přináší ve svém druhém aktualizovaném vydání větší množství informací a poskytuje tak ucelený přehled o síti sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny a o volnočasových organizacích z Prahy 8. Katalog může sloužit jednak jako nezbytný informační zdroj a jednak jako inspirace. A pokud ho nevyužijete právě v tuto chvíli, může být užitečným pomocníkem pro Vaše blízké a přátele.

Odkaz: Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací