Kluby seniorů v roce 2022

V osmičkových klubech seniorů, které poskytují chráněné prostředí pro setkávání a které organizačně zaštiťuje SOS Praha 8, konkrétně pak CAP Praha 8, si prošly složitým obdobím.

Vlivem koronavirové pandemie byly dlouhodobě uzavřeny, nevyhnuly se jim ani provozní potíže. Delší dobu nebylo možné najít ochotného vedoucího do klubu Burešova a klubu Křižíkova, jehož povinností je být dvakrát týdně v pravidelný čas k dispozici druhým lidem. Podařilo se! Všechny tři kluby seniorů jsou v tuto chvíli otevřeny. Jejich program je možné pravidelně najít v tištěném časopise Osmička, rovněž v jeho elektronické verzi na internetové stránce MČ Praha 8, bývá poblíž programu CAPu Praha 8. Informace o provozu jednotlivých klubů můžete získat u paní Ilony Košťálové, pověřené vedení CAP Praha 8, tel.: 283 024 118.