Dotazy, se kterými se nejčastěji obrací senioři na terénní sociální pracovníky oddělení sociální péče Úřadu MČ Praha 8

1) Jak mohu řešit nedostatek svých finančních prostředků pro zajištění důstojného života?
2) Jak mohu řešit náhlý či případný pokles celkové soběstačnosti své nebo někoho z blízké rodiny?

Při hledání odpovědi na první otázku je vždy vhodné určit, čím je avizovaný nedostatek finančních prostředků v konkrétním případě dán.

Jedná-li se o situaci, kdy má senior nízkou výši penze (např. kolem 6 000 Kč/měs.), lze předpokládat, že kromě nároku na peněžitý příspěvek na bydlení  ze sekce dávek státní sociální podpory vznikne seniorovi nárok i na dávku z oblasti tzv. „hmotné nouze„, kam náleží následující peněžité dávky: příspěvek na živobytídoplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Jedná-li se o seniora, který má penzi vyšší (cca 10 000 Kč a více), hradí náklady na bydlení a splňuje stanovené podmínky, může i tento občan požádat o peněžitý příspěvek na bydlení, ale zpravidla již v tomto případě nedosáhne na dávky „hmotné nouze“, tj. na dávku Příspěvek na živobytí a Doplatek na bydlení. Vždy je třeba nahlížet situaci klienta komplexně a v potřebných souvislostech. Teprve poté lze v rámci sociálního poradenství spolu s klientem hledat vhodné řešení finančních obtíží.

V odpovědi na druhou otázku poskytujeme komplexní sociální poradenství k dané situaci a v případě potřeby asistujeme při realizaci nezbytných úkonů. Zde kromě pomoci finanční přichází v úvahu i přímá obslužná péče zajišťovaná pracovníky sociálních služeb (např. pečovatelská služba, ošetřovatelská péče). V závislosti na aktuálním stavu seniora je tato péče zajišťována ambulantně v místě bydliště klienta nebo prostřednictvím pobytu klienta ve vhodném zařízení (LDN, gerontologická centra, domy soc. služeb, domovy pro seniory aj.).

Odůvodněně vyšší životní náklady vzniklé poklesem soběstačnosti lze kompenzovat peněžitým příspěvkem na péči a dalšími peněžitými dávkami, jak o nich hovoří zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Rovněž v této oblasti jsme schopni poskytnout případným zájemcům z řad seniorů potřebné informace a asistovat při vyřizování potřebných formalit.

Obě skupiny peněžitých dávek (tedy jak dávky z důvodu nízkého příjmu tak dávky pro případ poklesu soběstačnosti) vyřizuje příslušná pobočka Úřadu práce České republiky.  Pro občany Prahy 8 tato pobočka sídlí na adrese Na Maninách 876/7, Praha 7 – Holešovice. Je-li pro Vás přímé jednání s Úřadem práce z jakéhokoliv důvodu obtížné nebo neproveditelné, můžete kontaktovat terénní sociální pracovníky Úřadu MČ Praha 8.

Pokud byste potřebovali v této věci poradit, napište mi.