Moje projekty2023-10-25T21:57:01+02:00

OHLÉDNUTÍ ZA MÝMI PROJEKTY

Jako místostarostka jsem na radnici Prahy 8 poprvé působila v letech 2006 – 2014. V následujícím volebním období, po přechodu do opozice, jsem se vrátila ke své profesi a stala jsem se koordinátorkou osobní asistence pro seniory v Gerontologickém centru v Praze 8 – Kobylisích. Jedná se o terénní sociální službu, která pomáhá seniorům s omezením, zejména pak těm s demencí, žít dál ve vlastní domácnosti svůj život. Tento projekt jsem v roce 2009 v GC zakládala a z pozice místostarostky mu vytvořila podmínky. A za čím ještě se mohu hrdě ohlédnout?

Čím je krmíme, takové jsou

„Čím je krmíme, takové jsou“ je konference nejen pro rodiče a nejen o dětech, která nabídne různé pohledy na mladou generaci. Je to již rok, kdy jsme začali pořádat Podvečery pro rodinu o rodině, a cítíme, že právě otázky týkající se našich dětí jsou nejpalčivější.

Přijďte si poslechnout odborníky a přijďte s námi hledat odpovědi, proč jsou naše děti „právě“ takové.

Čím je krmíme, takové jsou - konference Praha 8

Sdílení tohoto článku:

Senior taxi Praha 8

PREPRAVA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVYHODNÉNÍM - Senior taxi Praha 8

Sdílení tohoto článku:

Akademie dobrovolníků

Akademie dobrovolníků

Akademie dobrovolníků nabízí vzdělávací workshopy v oblastech muzikoterapie, tréninku paměti, reminiscence, taneční terapie a duševní hygieny. Jejím smyslem je předat a prohloubit dovednosti stávajících dobrovolníků a motivovat další zájemce k vedení aktivit. A to není vůbec jednoduché, dokonce je to častý limit pro rozhodování.

Roli může hrát tréma, nižší sebevědomí, zda zvládnu vést skupinu, také vědomí, že sladit potřeby a očekávání posluchačů je někdy i nemožné. Ten, koho profese za celý život nepřivedla do podobné situace, pak může být přesvědčený, že neobstojí.

Každý člověk, který je ochotný svůj čas, a nebudeme si nalhávat rovněž i část svého soukromí a klidu, věnovat druhým, si zaslouží maximální podporu. Tou je i pilotní projekt vzdělávací akademie.

Sdílení tohoto článku:

Podvečery pro rodinu o rodině

Povečery pro rodinu o rodině Praha 8

Sdílení tohoto článku:

Akademie dobrovolníků

Vladimíra Ludková Akademie dobrovolníků Praha 8

Sdílení tohoto článku:

Batoh pro nový začátek

Letošní Srdce osmičky bylo v mnohém jiné. Přála jsem si, aby mělo přesah. A nedávno přišel nápad, když se mi ozval kamarád s otázkou, zda-li nemám využití pro 4 téměř nenošené batohy. A protože moje kancelář je takové malé překladiště věcí, které se budou hodit a jiného potěší, batohy jsem převzala. Koukám na ně první den, koukám na ně druhý den a pak přišel nápad v podobě projektu s Centrem RUBIKON. Darovat lze kdykoliv a koho neoslovují vánočně laděné dárcovské projekty, projekt Batoh pro nový začátek je tady přesně pro něj.
Srdce Osmičky batoh pro nový začátek
Srdce Osmičky batoh pro nový začátek

Sdílení tohoto článku:

Srdce osmičky

V roce 2021 se konal již 2. ročník charitativního dárcovského projektu. Vždy první adventní víkend jsou na stránce www.srdceosmicky.cz představena přání klientů sociálních služeb, jejichž splnění si mohou dárci rezervovat. Jedinečnost projektu stojí na propojení různých cílových skupin.

Sdílení tohoto článku:

Seniorská linka Prahy 8

Telefonická podpora seniorům vznikla z potřeby pomoci nejohroženější skupině obyvatelstva v době pandemie. Začala fungovat hned s prvními dny života s covidem v naší zemi. A vzhledem k tomu, že se nám v krátké době podařilo dostat její telefonní číslo do mnoha domácností, funguje i nadále, nyní i jako poradenská linka pro mnoho situací, v nichž se senioři ocitají. Linka pro seniory je obsluhována týmem mých nejbližších kolegyň z Odboru zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ Praha 8.
infolinka pro seniory Praha 8 Vladimíra Ludková

Sdílení tohoto článku:

Dům sociálních služeb

Dům sociálních služeb Dlážděná II. je zařízením sociálních služeb pro seniory se specifickými potřebami. Záměr jeho vybudování vyšel z aktuálních demografických potřeb, snahy o přiblížení potřebné péče do blízkosti domova a rodiny a také morální povinnosti nás všech postarat se o ty nejvíce bezbranné. Pobytové zařízení s kapacitou 50 osob tu mohlo být mnohem dříve, nebýt administrativních průtahů ze strany minulé garnitury MČ Praha 8.

Sdílení tohoto článku:

Centra aktivizačních programů pro seniory

Jsou místem pro setkávání seniorů z Prahy 8 a nabízí širokou škálu aktivit. V letošním roce to bude již 14 let, kdy vzniklo první centrum – CAP Burešova. Velký ohlas seniorů potvrdil moji myšlenku, že senioři potřebují ve velkém městě chráněné místo pro setkávání s vrstevníky, kde mohou jen tak pobýt nebo se zaměřit na rozvoj a získávání dovedností. V roce 2013 jsem založila druhou pobočku – CAP Mazurská, která nabídla podobnou možnost i na severu Prahy 8. Je zajímavé, jak je každá pobočka jiná, prostě svá, utváří ji návštěvníci, ale zejména pak dobrovolníci, bez kterých by „CAPy“ nemohly fungovat. Ve třináctém roce svého fungování bylo CAPu naděleno nové logo a facebookové stránky, bohužel také přišlo dlouhé koronavirové období plné překážek a omezení. CAPy vytrvaly a ukázaly, jak důležité jsou i v krizových obdobích a jak účinně mohou napomáhat při zvládání samoty a těžkostí. Ráda vám poskytnu další informace, prosím napište mi.

Sdílení tohoto článku:

OHLÉDNUTÍ ZA MÝMI PROJEKTY

Jako místostarostka jsem na radnici Prahy 8 poprvé působila v letech 2006 – 2014. V následujícím volebním období, po přechodu do opozice, jsem se vrátila ke své profesi a stala jsem se koordinátorkou osobní asistence pro seniory v Gerontologickém centru v Praze 8 – Kobylisích. Jedná se terénní sociální službu, která pomáhá seniorům s omezením, zejména pak těm s demencí, žít dál ve vlastní domácnosti svůj život. Tento projekt jsem v roce 2009 v GC zakládala a z pozice místostarostky mu vytvořila podmínky.

A za čím ještě se mohu hrdě ohlédnout?

Senior taxi

Přeprava pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním Praha 8

Přejít nahoru