Spolupráce mezi neziskovými organizacemi pomáhá seniorům

Spolupráci mezi karlínskou organizací CEREBRUM a CAP Praha 8 odstartoval vánoční projekt Srdce Osmičky. Jak už to bývá, tak zcela neplánovaně vzniklo kouzelného. Centrum aktivizačních programů pro seniory si pro novou formu domácí aktivizace přálo získat poukázky na domácí fyzioterapii pro několik klientů. A právě organizace CEREBRUM, která pomáhá osobám po poranění mozku, splnila tato vánoční přání a bezplatně vyslala svou fyzioterapeutku do jejich domácího prostředí.

Jedním z obdarovaných klientů byl i pan J. Paní fyzioterapeutku několikrát chválil, její návštěva ho velmi povzbudila, nyní pravidelně cvičí sám a chystá se zakoupit další lekce terapie. Paní M., další obdarovaná, byla sfyzioterapií také moc spokojená a chválila lektorku za milý přístup.                                          

Splněním vánočního přání však spolupráce těchto organizací nekončí. V lednu navštívily organizaci CEREBRUM postupně všechny pracovnice CAP, specializované na domácí aktivizaci. Ergoterapeutka Borbála Kiss-Szemán je zde naučila nejdůležitější zdravotní cviky a také poskytla různé tipy a rady, které mohou seniorům v domácnosti usnadnit život. V plánu je i další školení a hlubší provázání našich služeb. Tým pracovnic CAP bude s radostí doporučovat svým klientům služby organizace CEREBRUM v oblasti fyzioterapie, logopedie, psychologie a klientům CEREBRUM bude v případě zájmu pomáhat se zapojením do volnočasových aktivit s jejich vrstevníky.

Pokud by vás více zajímala možnost této formy domácí aktivizace, ozvěte se na níže uvedené kontakty:

Kontakty:

CAP Burešova, tel.: 283 881 848

CAP Mazurská tel.: 283 024 118

email: cap@sospraha8.cz , www.sospraha8.cz

Sdružení CEREBRUM založili v roce 2007 rodinní příslušníci osob, které utrpěly těžké poranění mozku. Aktuálně pomáháme klientům, kteří potřebují pomoc psychologa, logopeda, fyzioterapeuta. Forma pomoci je neakutní péče formou individuálních a skupinových terapií. Hlavním cílem je zvyšovat povědomí české veřejnosti o širokém spektru následků poškození/poranění mozku a možnostech rehabilitace. Poskytujeme poradenství v této oblasti a provádíme vlastní terapeutickou činnost u klientů v domácím prostředí. V našem týmu je psycholog, ergoterapeut, logoped, poradce pro pečující a osoby s vlastní zkušeností s tímto onemocněním. Našimi klienty jsou lidé po mozkové příhodě (iktus), po úrazech (nehody, pády při sportu a podobné) nebo
s následky po léčbě zhoubných chorob. Snažíme se poskytovat pomoc a radu také rodině klienta, jeho pečovatelům a příbuzným. Nově také podporujeme pečující v domácnosti, kterým nabízíme poradenství jak postupovat v domácím léčení, jaké jsou nároky na  čerpání rehabilitačních pobytů, radíme s úpravou domácnosti pro zajištění sebeobslužnosti po úraze, po mrtvici. Rádi přijedeme k vám domů a navrhneme výběr kompenzačních pomůcek a nástrojů, jak vrátit klienta co nejvíce do života.

Jsme k dispozici na telefonu 775 577 701 po – čt 10:00  – 16:00 a až to bude možné, tak také osobně na naší adrese v Křižíkově ulici 56/75 v Praze 8.