Osobní asistence

V roce 2009 se mi podařilo rozšířit nabídku sociálních služeb Prahy 8, a to vznikem osobní asistence při Gerontologickém centru. O potřebnosti této terénní sociální služby svědčí fakt, že je její kapacita neustále naplněná. Přidružení sociální služby k tomu stávajícímu, co Gerontologické centrum nabízí, mělo svou logiku a roky úspěšného fungování ukazují, že počáteční úvahy byly správné. Tím hlavním bonusem je propojené fungování jednotlivých úseků Gerontologického centra, což jsou lůžkové oddělení se zdravotně rehabilitačními pobyty pro seniory, denní stacionář a geriatrická ambulance. Více informací o službě naleznete u sociálních pracovníků osobní asistence na stránkách Gerontologického centra, případně vám ráda zodpovím dotazy.

Share This Post