Neexistuje absolutně žádný způsob jak zajistit, aby korespondenční volba měla stejné, demokratické parametry. Tedy, aby to byla volba opravdu tajná, osobní a svobodná. Jinými slovy, neexistuje způsob, jak zaručit, aby za voliče nevolil někdo jiný.
Proto jsou korespondenční volby ze své podstaty demokracii ohrožující!

Ano, může to být obtěžující, jít do volební místnosti, věnovat tomu ten čas a energii, ale zase tím volič prokazuje alespoň elementární zájem a ochotu věnovat se správě věcí veřejných.
Kontrolu občanky spojenou s bezprostředně navazujícím odchodem voliče za plentu, kde je povinně sám, žádná elektronika či korespondence nenahradí.
Pokud by se korespondenční hlasování navíc mělo týkat jen určitého segmentu voličů, bylo by navíc v rozporu i s principem rovnosti hlasování.
Tyto oprávněné pochybnosti vzbuzují nejen poslední volby v USA, ale třeba i presidenta v Rakousku, která se musela v roce 2016 opakovat.
Mezi námi – po zkušenostech naší země třeba s distribucí roušek a respirátorů si dovedete představit, že organizace korespondenčních voleb proběhne lépe?

Sdílení tohoto článku: