Korespondenční volby

Neexistuje absolutně žádný způsob jak zajistit, aby korespondenční volba měla stejné, demokratické parametry. Tedy, aby to byla volba opravdu tajná, osobní a svobodná. Jinými slovy, neexistuje způsob, jak zaručit, aby za voliče nevolil někdo jiný.
Proto jsou korespondenční volby ze své podstaty demokracii ohrožující .
Ano, může to být obtěžující, jít do volební místnosti, věnovat tomu ten čas a energii, ale zase tím volič prokazuje alespoň elementární zájem a ochotu věnovat se správě věcí veřejných.
Kontrolu občanky spojenou s bezprostředně navazujícím odchodem voliče za plentu, kde je povinně sám, žádná elektronika či korespondence nenahradí.
Pokud by se korespondenční hlasování navíc mělo týkat jen určitého segmentu voličů, bylo by navíc v rozporu i s principem rovnosti hlasování.
Tyto oprávněné pochybnosti vzbuzují nejen poslední volby v USA, ale třeba i presidenta v Rakousku, která se musela v roce 2016 opakovat.
Mezi námi – po zkušenostech naší země třeba s distribucí roušek a respirátorů si dovedete představit, že organizace korespondenčních voleb proběhne lépe?

Share This Post

< ZPĚT