Kobyliská střelnice

Rekonstrukce Národní kulturní památky Kobyliská střelnice pro mě byla prioritou, kterou jsem navázala na projekt vybudování Pomníku Operace Anthropoid. Stav areálu NKP Kobyliská střelnice neodpovídal významu památky, která má neoddiskutovatelné místo v našich novodobých dějinách. Po vyjasnění vlastnických vztahů k pozemkům, které přešly do správy MČ Praha 8, byl vypracován projekt oprav. Rekonstrukce striktně dodržela zachování historické hodnoty památky v souladu s požadavky odborníků památkové péče.

Share This Post