Istanbulizace školství nastane v případě ratifikace Istanbulské úmluvy. Ta přitom jen zneužívá vážné téma násilí na ženách k zastření pravé podstaty, tou je převýchova dítek v Čechách pod heslem vyššího korektního dobra.

Úmluva nyní leží k projednání v Senátu PČR. Děkuji panu místopředsedovi Jiřímu Oberfalzerovi (ODS) za svolání dnešní tiskovky a jeho slova.
Školní rok 2023/2024 je za dveřmi. A s ním přijdou i tradiční témata jako je obsah rámcového vzdělávacího plánu, platy pedagogů, státní maturity a jednotné přijímačky. Pokud dojde k ratifikaci úmluvy přibude i téma genderové gramotnosti. Škola přestane být apolitickým prostředím, s úmluvou se otevřou brány politickým neziskovkám, které ve jménu lepších zítřků budou dětem v rámci „výchov“ vykládat, že není jen muž a žena. Říkám tomu soukromě výchova k „entitismu“.
Pokud bude IÚ ratifikována, dojde už nikoliv k pokoutným, ale zcela otevřeným snahám o působení na děti v rámci dnešní korektnosti. Mnohá témata, například v oblasti protidrogové prevence aj., školy žákům zprostředkovávají přes neziskové organizace. Není to vždy špatně, už zmíněnou protidrogovku děti slyší často z úst peerů, kteří si peklem závislosti prošli a mají k tomu, co říct. Kdo bude dětem reflektovat zkušenost s jiným než biologickým pohlavím? Drag Queen osoba, která pomrkávaje dlouhými řasami bude dětem číst pohádku o tom, jak jí bylo smutno, dejme tomu ve věku 10 let, a pak se to stalo. Které dítě, v tomto věku prokazatelně manipulovatelné, by se nechtělo z ošklivého káčatka přerodit do těla nádherné labuťe?
Už dlouho jsem nedobrovolně „rodičem 1“. Dost možná se již brzy stanu „entitou X“. Není to sci-fi, patnáctičlenný nadnárodní orgán bdící nad správným zapracováním IÚ v signatářských státech, nám řekne, že naše trvání na tradiční české rodině je opravdový přežitek.

Sdílení tohoto článku: