Kolísající kvalita online výuky nevadí, vadí genderová nevyváženost učebnic!

V této době, kdy chybí peníze na mnoha stranách, kdy krachují celá odvětví a lidé přicházejí o to, co budovali desítky let, přichází Ministerstvo školství ČR s plánem utratit více než 35 miliónů korun za podporu genderové rovnosti ve vědě a školství. V této souvislosti mě napadá jediné možné vysvětlení, a sice, že je potřeba najít uplatnění pro absolventky genderových studií. Ač je to k nevíře, ale v naprosté většině se těmto studiím věnují ženy a genderovou nerovností se zabývají genderově nevyvážené týmy. „V Česku najdete opravdu jen málo odborníků – mužů, kteří by se profesně zabývali otázkou nerovnosti pohlaví,“ uvedla Dr. Smetáčková-Moravcová, spoluautorka dokumentu s názvem „Pomůcka při posuzování genderové korektnosti učebnic“.

Doktorce Smetáčkové-Moravcové zřejmě nevadí feminizace českého školství, ani jeho závažnější problémy, jako například kolísající kvalita online výuky, což je výbušný problém posledního roku. Paní doktorka chce se svým genderově nevyváženým týmem revidovat učebnice a vést tažení za jejich genderovou korektnost. To je prosím priorita ministerstva školství v těchto těžkých dobách! Jen tak na okraj v týmu Výzkumného oddělení Gender & sociologie v Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky je uvedeno 13 (pouze) žen, ups jestli by to nechtělo nějakou kvótu pro muže vědce.

Share This Post

< ZPĚT