30. červen je smutným dnem v historii Prahy 8 – na Kobyliské střelnici byla v roce 1942 spolu s dalšími popravena Františka Plamínková, významná česká politička, novinářka i feministka. Byla osobností světového formátu, měla projev ve Společnosti národů, byla přijata budoucím prezidentem Rooseveltem a vystoupila na desítkách kongresů po celém světě.

 

Osobně se zasloužila o vybudování Ženských domovů na Smíchově a domu Ženského klubu českého v ulici ve Smečkách. Dále se zasadila o zavedení volebního práva pro ženy, jejichž společenské postavení v té době je pro nás těžce představitelné a celý život věnovala naplnění svého cíle tj. dosažení rovnoprávnosti pro ženy. Byla jednou z osobností, díky nimž se dnes mohou klávesnicové sufražetky věnovat třeba povinným kvótám. Na rozdíl od dnešní doby, kdy zdá se být dostatečným předpokladem pro naplnění kvót pohlaví nebo případně etnická příslušnost, ve své době prosazovala Františka Plamínková ženy vzdělané a kvalifikované. Nejen o této výjmečné ženě se můžete dočíst v knize Hrdniky – doporučuji, je to velmi poučné čtení.

Sdílení tohoto článku: