Centrum aktivizačních programů představuje novinku:

Už nemůžete docházet k nám? My přijdeme k Vám.

Když jsem v roce 2008 zakládala Centrum aktivizačních programů pro seniory v Burešově ulici, byla jsem za podivína, protože jsem se snažila o vytvoření bezpečného prostředí pro seniory. V té době veřejnost znala kluby pro seniory, které se s různou mírou návštěvnosti nacházely v městech a obcích, spíše jako místa pro posezení a povídání v kroužku známých. CAP byl v něčem úplně nový, začal nabízet pestrý program vedený dobrovolníky nejčastěji z řad samotných seniorů a tato nabídka se stále rozšiřovala, s tím, jak přicházeli další ochotní lektoři.

Ve velmi krátké době se CAP na svých pobočkách etabloval a stal se místem, které pomáhá seniorům žít plnohodnotný život. CAP má v pomyslných nohách 13 a pro tuto osmičkovou registrovanou službu je to číslo šťastné, i přes současná již přes rok trvající omezení v osobních kontaktech, což pro sociální služby platí dvojnásob přísně.

CAP je registrován jako sociální služba a jeho hlavním posláním je podporovat občany Prahy 8, kteří jsou znevýhodněni v důsledku stáří, zhoršeného zdraví či zdravotního postižení. Pomoc a podpora spočívá ve zprostředkování a udržování kontaktů s vrstevníky při zájmových činnostech
v přátelském prostředí. Samozřejmou součástí je pomoc a podpora při zvládání těžkostí každodenního života, snaha předcházet zdravotním a psychickým problémům a bránit tak sociálnímu vyloučení.

Rok 2020 je přinesl pro celou příspěvkovou organizaci SOS Praha 8, pod kterou CAP spadá, důležité změny, které vedou k většímu přiblížení poskytovaných sociálních služeb, vedle CAPu je to například pečovatelská služby, k potřebným. Změny v pečovatelské službě si představíme v samostatném textu, nyní pojďme k tomu důležitému, co se odehrálo v CAPu.

Od začátku roku CAP nabízí novou formu domácí aktivizace, která spočívá v tom, že za klientem, který pro své omezení již nedojde do pobočky, přijdou pracovnice CAPu. Tato nabídka je pro klienty CAPu zdarma.  Pracovnice CAPu mohou klientům nabídnout doprovod na procházkách, zdravotní protahovací cvičení, trénování paměti, rukodělné aktivity a jiné formy společné aktivizace. Klientem této služby se může stát každý občan Prahy 8, který splní kritéria služby.

S čím může nová sociální služba domácí aktivizace seniorům pomoci?

  • Cítíte se sami a opuštěni?
  • Procházíte těžkým obdobím a nevíte si rady?
  • Je pro Vás fyzicky obtížné docházet do centra aktivizačních programů?
  • Chcete posilovat a rozvíjet své fyzické a mentální schopnosti a nevíte jak?

Pokud jste si na některou z výše položených otázek zodpověděli kladně, využijte níže uvedené kontakty, na kterých se spolu s vámi budou pracovnice CAPu snažit najít vhodnou formu aktivizační pomoci. Na základě vašich potřeb spolu sestavíme individuální plán aktivizace a domluvíme se na konkrétních krocích pomoci, které budou posilovat a udržovat sociální, mentální a fyzické schopností. Novinkou bude právě naše návštěva v pohodlí vašeho domova, tak jak to činí i jiné terénní služby. Doma se spolu s vámi zaměříme na procvičení těla i paměti, poskytneme sociální a právní poradenství, zprostředkujeme kontakt s vrstevníky prostřednictvím našich dobrovolníků. Nová služba domácí aktivizace však není pečovatelskou službou ani osobní asistencí, tedy se nebude jednat o pomoc s chodem domácnosti, hygienou.

KONTAKTY:

e-mail: cap@sospraha8.cz
stránky: www.sospraha8.cz

CAP BUREŠOVA:
Burešova 12, Praha 8, telefon: 283 881 848

CAP MAZURSKÁ:
Mazurská 2, Praha 8, telefon: 283 024 118

< zpět na RÁDCE