Centra aktivizačních programů pro seniory

Jsou místem pro setkávání seniorů z Prahy 8 a nabízí širokou škálu aktivit. V letošním roce to bude již 14 let, kdy vzniklo první centrum – CAP Burešova. Velký ohlas seniorů potvrdil moji myšlenku, že senioři potřebují ve velkém městě chráněné místo pro setkávání s vrstevníky, kde mohou jen tak pobýt nebo se zaměřit na rozvoj a získávání dovedností. V roce 2013 jsem založila druhou pobočku – CAP Mazurská, která nabídla podobnou možnost i na severu Prahy 8. Je zajímavé, jak je každá pobočka jiná, prostě svá, utváří ji návštěvníci, ale zejména pak dobrovolníci, bez kterých by „CAPy“ nemohly fungovat. Ve třináctém roce svého fungování bylo CAPu naděleno nové logo a facebookové stránky, bohužel také přišlo dlouhé koronavirové období plné překážek a omezení. CAPy vytrvaly a ukázaly, jak důležité jsou i v krizových obdobích a jak účinně mohou napomáhat při zvládání samoty a těžkostí. Ráda vám poskytnu další informace, prosím napište mi.

Sdílení tohoto článku: